KAS IR IZSTĀDE?

  LKF Izstāžu reglamenta fragmenti -


1. VISPĀRĒJĀ DAĻA. 
1.1. Šķirnes suņu izstādes ir publiski, ciltsdarbu veicinoši pasākumi, kuru mērķis ir šķirnes suņu novērtēšana un popularizēšana. 
1.2. Izstādēs var piedalīties šķirņu suņi, kuru standartus, ciltsrakstus un reģistra apliecības atzīst Latvijas kinoloģiskā federācija (LKF) un Starptautiskā kinoloģiskā federācija (FCI).

***

8. IZSTĀDES DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

8.1. Izstādes dalībniekiem ir tiesības: 
8.1.1. saņemt eksperta vērtējumu un apraksta lapas kopiju; 
8.1.2. saņemt paredzētās rozetes, sertifikātus un balvas; 
8.1.3. iesniegt protestu par izstādes organizāciju. Protests jāiesniedz rakstiski, ne vēlāk kā divas dienas pēc izstādes, iemaksājot drošības naudu vienas sākotnējās pieteikuma maksas apmērā. Protestu izskata LKF Prezidijs.
8.2. Izstādes dalībnieka pienākumi: 
8.2.1. izstādē un ringā ierasties savlaicīgi ielūgumā norādītajā laikā, neceļot pretenzijas un netrokšņojot pie izstādes ieejas; 
8.2.2. ierodoties uz izstādi, ņemt līdzi suņa ciltsrakstu kserokopiju, dalībnieka numuru, ja tas ir saņemts iepriekš, suņa veterināro pasi un kvīti par dalības apmaksu; 
8.2.3. iziet ar suni veterināro kontroli; 
8.2.4. saņemt dalībnieka numuru, ja tas nav saņemts iepriekš; 
8.2.5. piestiprināt dalībnieka numuru redzamā vietā pie apģērba un sekot, lai tas atbilstu demonstrējamam sunim; 
8.2.6. iepazīties ar katalogu, noskaidrot ringa atrašanās vietu un sākumu; 
8.2.7. ierasties pie ringa katalogā norādītajā laikā, sekot līdzi tā gaitai, būt gatavam bez uzaicinājuma uzsākt vai turpināt sacensības paredzētajā kārtībā; 
8.2.8. ringā ar suni var atrasties tikai viens cilvēks. Neskaidros jautājumos griezties pie ringa darbinieka, netraucējot ekspertu; 
8.2.9. ekspertīzes laikā izpildīt visus ringa darbinieku norādījumus, neapspriežot to lietderību, neaizvainojot ar savu uzvedību, izskatu, rīcību ringa darbiniekus un ekspertus; 
8.2.10. izturēties pieklājīgi un taktiski pret ekspertu, ringa darbiniekiem un citiem un ringā esošiem dalībniekiem, izstāžu apmeklētājiem; 
8.2.11. nepieļaut rupju izturēšanos pret suni; 
8.2.12. neizstādīt niknus, slimus un kroplus suņus, kā arī kuces zīdīšanas periodā; 
8.2.13. nepieļaut suņa agresiju izstādes teritorijā;  
8.2.14. atbildēt par visiem zaudējumiem, kurus nodara suns; 
8.2.15. ievērot tīrību izstādes teritorijā. 
8.2.16. neizmantot tādus līdzekļus, kas maina deguna ādas vai vilnas krasu vai struktūru, sagatavojot suni izstādei; 
8.2.17. izstādes norises vietā suni atļauts tikai sukāt un ķemmēt; 
8.2.18. neatstāt suni uz triminga galda ilgāk kā tas nepieciešams viņa sagatavošanai ringam; 
8.2.19. neievest starptautiskās un nacionālās izstādes teritorijā kucēnus, kas jaunāki par 4 mēnešiem. 
8.2.20. neieiet  ringā ar apģērbu un aksesuāriem, kas sniedz jebkādu informāciju par izstādamo suni vai īpašnieku.

 

***

11. KLAŠU IEDALĪJUMS, NOVĒRTĒJUMI UN TITULI 
11.1. Suņa atbilstību izstādes klasei nosaka tā vecums. Suņa vecumu nosaka uz izstādīšanas dienu. 
11.2. Klašu iedalījums pēc suņu vecuma:
kucēnu klase           6-9 mēneši 
junioru klase           9-18 mēneši 
starpklase               15-24 mēneši 
atklātā klase    no    15 mēnešiem 
darba klase      no    15 mēnešiem  ( ar attiecīgu diplomu)
čempionu klase  no   15 mēnešiem    ( ar apstiprinātiem tituliem)
veterānu klase   no    8 gadiem 
11.3. Specializētajās un klubu izstādēs iespējams cits klašu iedalījums, kas nav pretrunā ar LKF šķirnes suņu izstāžu reglamentu. 
11.4. Starptautiskajās, nacionālajās, specializētajās, klubu un FCI grupu izstādēs darba klasē var pieteikt suņus, kuri saņēmuši FCI apstiprinātu starptautisko darba apmācības sertifikātu. Darba klasē var reģistrēt tikai tās šķirnes suņus, kuru šķirnes standartā ir noteikta darbu spēju pārbaude. Izņēmums ir vācu aitu suņu šķirnes, specializētās izstādes. 
11.5. Reģistrējot suni čempionu klasē, pieteikumam pievieno FCI Starptautiskā izstāžu Čempiona, FCI dalībvalstu Nacionālā Čempiona vai Latvijas Čempiona titulu apliecinošu dokumentu kopijas. 
11.6. Ekspertīze notiek augšminētajā klašu iedalījuma secībā.


11.7. Par nosaukumu „šķirnes labākais suns” un „šķirnes labākā kuce” sacenšas junioru klases uzvarētājs (ar sertifikātu PP), starpklases, atklātās, čempionu un darba klases suņi/kuces ar sertifikātu CQ ( nedrīkst mainīt kārtību, kādu tie ieņēmuši klašu ringos) un veterānu klases uzvarētājs (ar sertifikātu PP).

11.8. Novērtējumi 


11.8.1. Kucēniem piešķiramie novērtējumi: 
· ļoti perspektīvs (1) - sarkana lentīte 
· perspektīvs (2) - zila lentīte 
· neperspektīvs (3) - dzeltena lentīte

11.8.1. Junioru, starpklasē, atklātajā, darba, čempionu un veterānu klasēs piešķiramie novērtējumi
· 1 (teicami) - kopskatā īpaši labs savas šķirnes pārstāvis ar nenozīmīgiem trūkumiem  - sarkana lentīte 
· 2 (ļoti labi) - zila lentīte - kopskatā labs šķirnes pārstāvis, kuram nav nopietnu trūkumu, tomēr kaut kādu iemeslu dēļ to nevar vērtēt kā īpaši labu šķirnes pārstāvi. Trūkumi var būt pārejoši (kondīcija ,uzvedība, u.c.); 
· 3 (labi) -dzeltena lentīte - tipisks savas šķirnes pārstāvis ar tai raksturīgām pazīmēm, bet ar nopietniem uzbūves, šķirnīguma vai uzvedības trūkumiem; 
· 0 (neapmierinoši) - pelēka lentīte - suni nav iespējams apskatīt agresivitātes vai īpaša bailīguma dēļ. Neatbilst šķirnes standartā noteiktajam tipam; 
· NN (bez novērtējuma) - brūna lentīte - suni nevar novērtēt pārejošu iemeslu dēļ (klibums, u.tml.), kas traucē ekspertam to objektīvi novērtēt; 
· Izstājies  - suns tiek aizvests no ringa pirms tā beigām; 
· Nav ieradies  -suns nav savlaicīgi ievests ringā.

11.9.  Vietu sadalījums 
Vietu sadalījums notiek pēc visu attiecīgās klases suņu novērtēšanas. Pieci labākie klases suņi saņem vietas, ja to novērtējums nav zemāks par „1” (teicami vai ļoti perspektīvs):

  1. vieta - sarkana lentīte vai rozete, 
  2. vieta - zila lentīte vai rozete, 
  3. vieta - dzeltena lentīte vai rozete, 
  4. vieta - tumši zaļa lentīte vai rozete, 
  5. vieta - gaiši zaļa lentīte vai rozete.


11.9.1. Starptautiskajās izstādēs ekspertīzes ringos ir paredzētas 4 vietas. 
11.10. Eksperta vērtējums nav apstrīdams.

11.11. Apbalvojumi un sertifikāti 
Tos ir tiesības saņemt suņiem ar FCI un LKF atzītiem ciltsrakstiem un izcelsmes apliecībām.

PP (Promotion Prize) - VEICINĀŠANAS BALVA - violeta rozete vai lentīte. 
Pēc eksperta ieskatiem var piešķirt : 
- kucēnu klasē vienam vai vairākiem īpaši perspektīviem un daudzsološiem suņiem PP dod tiesības sacensties ringā par Labāka Kucēna titulu, 
- junioru klasē PP dod tiesības sacensties ringā par Jaunā Čempiona Kandidāta sertifikātu (JCAC). 
- veterānu klasē PP dod tiesības sacensties ringā par Latvijas veterānu čempiona titulu

CQ (Certificate of Quality)- KVALITĀTES SERTIFIKĀTS - rozā lentīte vai rozete. 
Pēc eksperta ieskatiem var piešķirt : 
- starpklasē, atklātajā, darba un čempionu klasē vienam vai vairākiem suņiem, kuri ir čempiona kandidāta sertifikāta cienīgi. Kvalitātes sertifikāts dod tiesības piedalīties salīdzinošajā ringā, lai sacenstos par Latvijas Čempiona kandidāta sertifikātu (CAC).

CAC (Certificate au Champion) - LATVIJAS ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS 
- tumši sarkana/balta rozete. 
To piešķir: - salīdzinošajā ringā vienam sunim un vienai kucei, kuri saņēmuši CQ sertifikātu. 
To nepiešķir: - junioriem un veterāniem, Latvijas izstāžu Čempioniem , suņiem, kuri ir saņēmuši 2 CAC sertifikātus, bet no pirmā CAC saņemšanas datuma nav pagājušas 52 nedēļas, kā arī suņiem, kuri ir Latvijas Jaunie Čempioni, bet no pirmā JCAC sertifikāta saņemšanas datuma nav pagājušas 52 nedēļas. 
Ja 1. vietas ieguvējs nevar saņemt CAC sertifikāts, tad CAC tiek piešķirts nākošajam sunim, kurš ir saņēmis CQ.

JCAC - LATVIJAS JAUNĀ ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS - zaļi dzeltena rozete. 
To piešķir: - junioru klasē vienam sunim un vienai kucei, kas saņēmuši PP sertifikātu
To nepiešķir: - suņiem, kuri ir Latvijas Jaunie Čempioni, vai jau saņēmuši 3 JCAC sertifikātus. 
Ja 1. vietas ieguvējs nevar saņemt JCAC sertifikātu, tad JCAC tiek piešķirts nākošajam sunim, kurš ir saņēmis PP.

VCAC - LATVIJAS VETERĀNU ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS – ar violetas un dzeltenas krāsas joslām. 
To piešķir: - veterānu klasē vienam sunim un vienai kucei, kas saņēmuši PP sertifikātu.
To nepiešķir: - suņiem, kuri ir Latvijas Veterānu Čempioni, vai jau saņēmuši 3 VCAC sertifikātus. 
Ja 1. vietas ieguvējs nevar saņemt VCAC sertifikāts, tad VCAC tiek piešķirts nākošajam sunim, kurš ir saņēmis PP


BOB
(Best of Breed) -LABĀKAIS ŠĶIRNES PĀRSTĀVIS - sarkani/dzeltena rozete  vai cita balva. 
To piešķir labākajam šķirnes pārstāvim, salīdzinot labāko suni un labāko kuci.  
BOO (Best of Opposite) - LABĀKAIS PRETĒJĀ DZIMUMA PĀRSTĀVIS -zaļi/balta rozete vai cita balva.
To piešķir otram labākajam šķirnes pārstāvim, salīdzinot suni un kuci.


CACIB (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beaute) – STARPTAUTISKĀ IZSTĀŽU ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS - balta rozete vai cita balva.
To piešķir salīdzinošā ringa labākajam sunim , kā arī salīdzinošajā ringā labākajai kucei pēc eksperta ieskatiem
  To nepiešķir: - junioriem un veterāniem.
R.CACIB - STARPTAUTISKĀ ČEMPIONA REZERVES KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS  - oranža rozete vai cita balva. 
To piešķir: - salīdzinošā ringā otrajam labākajam sunim, kā arī salīdzinošajā ringā labākajai kucei, ja eksperts uzskata, ka tas ir līdzvērtīgs pirmajam. 
To nepiešķir: - junioriem un veterāniem.